تعداد فولیکول های مو چقدر است؟

تعداد فولیکول های مو چقدر است؟

تعداد متوسط فولیکول های مو در سطح بدن تقریبا پنج میلیون است که در زنان و مردان و بین نژادهای مختلف تفاوت چندانی ندارد. بعد از تولد نیز بر تعداد فولیکول ها افزوده نمی شود. برخی از قسمت های بدن فاقد فولیکول هستند مثل : کف دست و پا، قسمت قرمز لب ها، ناف، نوک سینه، پوست روی مفاصل انگشتان دست و پا و قسمت هایی از دستگاه تناسلی بقیه قسمت های ظاهرا بی موی بدن در واقع با موهای ظریف و تقریبا نامرئی یا کرکی پوشیده شده است.

در پوست سر تعداد متوسط فولیکول ها تقریبا صدهزار است. این تعداد بستگی به عوامل ارثی و رنگ مو دارد. کسانیکه موی قرمز دارند دارای تعداد کمتر (تقریبا 80000) مو ولی با ضخامت بیشتر هستند. افراد بلوند تعداد موهایشان بیشتر (حدود 120 هزار فولیکول) ولی ضخامت موی آنها کمتر است.

ساختمان مو

مو دارای یک قسمت طولی است که از ناحیه درم رشد می کند و به سطح پوست می رسد و به نام تنه مو خوانده می شود. رشد مو از فولیکول آغاز می گردد که خود به وسیله سلول هایی پوشیده شده است. یک یا چند غده سباسه به درون فولیکول باز می شود که ماده چربی به نام سبوم تولید می کند که به وسیله مجرایی از این غده به درون فولیکول راه می یابد. یک عضله راست کننده مو به فولیکول متصل است که با انقباض آن موها حالت سیخ شدگی پیدا می کنند.

همانطور که در شکل دیده می شود فولیکول در قسمت عمقی، پهن تر و ضخیم تر است. منطقه ای که در زیر تحتانی ترین قسمت فولیکول قرار دارد پاپیلا نامیده می شود که حاوی عروق خونی تغذیه کننده فولیکول است. در قعر فولیکول مو سلول های خاصی قرار دارند که مو را تولید می کنند. این سلول ها توانایی شدیدی برای تقسیم شدن دارند و با ایجاد سلول های جدید، یاخته های قبلی در ردیف های عمودی به سمت بالا رانده می شوند و تدریجاً دژنره می گردند. با تغییر ماهیت و مردن این سلول ها به دنبال حرکت به بالا بخش فوقانی مو که متشکل از سلول های مرده است تشکیل می شود که این ها به وسیله یک نوع ماده سیمان مانند به یکدیگر اتصال دارند. به عبارت دیگر مویی که از پوست خارج شده است در واقع متشکل از یک ماده شاخی مرده است. تنها بخش زنده مو، سلول هایی است که در قعر فولیکول در قسمت قاعده آن قرار دارد. تا زمانی که این سلول ها سالم و طبیعی باقی بمانند موها می توانند به رشد خود ادامه دهند. ماده کراتینی تولید شده به وسیله فولیکول مو به نام کراتین سخت نامیده می شود که از لحاظ شیمیایی با کراتین پوست تفاوت دارد.

ملانوسیت های فولیکول مو سبب ایجاد رنگ خاص موها می گردند. ماده ای به نام یوملانین باعث ایجاد رنگ قهوه ای یا سیاه در مو می گردد و در صورتی که غلظت این ماده کم باشد موها بلوند می شوند ماده دیگری به نام فئوملانین در ایجاد رنگ قرمز در مو نقش دارد. اگر مویی رنگدانه خود را از دست بدهد به رنگ خاکستری یا سفید در می آید. جزء اصلی مو پروتئینی به نام کراتین است. تنه مو از رشته های باریک کراتین که درهم پیچیده شده اند تشکیل می گردد.

ساختارمو اطلاعات از کانون موی ایران

اطلاعات از کانون موی ایران