ترمیم مو عوارضی ندارد

ترمیم مو عوارضی ندارد

روشهای ترمیم مو هیچ گونه عوارضی ندارد خیلی از افراد در این مورد اطلاعات ندارند و نیخواهند اطلاعات کسب کنند

ترمیم مو روی پوست سر بدون عمل جراحی میباشد در واقع  روش ترمیم مو زیبایی محسوب میشود  نه جراحی

اینجانب هادی صالحی راد بعد از 27 سال سابقه و علم زیبایی ترمیم مو هنوزدر بعضی از موارد در سوالات افراد نمیتوانم پاسخ گو باشم  به این دلیل که مردم سوالاتی متره میکنند که جواب ندارد همه این سوالات از روی عدم آگاهی مطرح میشود در هر حال ترمیم مو در همه کشورها در حال انجام میباشد و و میتوان گفت 80% از مردم ترمیم مو انجام میدهند

برای اطلاعات بیشتر     اینجا در اینستا گرام     کلیک کنید