ترمیم مو در کانون موی ایران

ترمیم مو در کانون موی ایران

ترمیم مو در کانون موی ایزان با تکنولوژیهای به روز دنیا انجام میشود

در این روش موهای طبیعی روی پوست سر به صورت تار به تار انجام میشود که میتوان به سمت با لا حالت پذیر باشد

سیستم ترمیم مو روی پوست یر انجام میشود و از جراحی استفاده نمیشود

برتی اطلاعات بیشتر میتوانید در اینستاگرام پیگیر اخبار ترمیم مو باشید

برای اطلاعات بیشتر اینجا روی    لینک اینستاگرام کلیک      کنید