ترمیم مو درایران

ترمیم مو درایران

آگاهی مردم ایران در مورد ترمیم مو بسیار اندک میباشد برای همین در مورد ترمیم مو سوالات گوناگون وجود دارد

ترمیم مو روی پوست سر میباشد و از جراحی استفاده نمیشود و هیچگونه عوارضی ندارد .ترمیم مو زیبایی محسوب میشود . برای اطلاعات بیشتر      اینجا در اینستا گرام     با ما باشید .