ترمیم مو بصورت تار به تار

ترمیم مو روی پوست سر انجام می گردد ولی کاشت مو داخل پوست انجام می گردد . روش کاشت مو عمل زیبایی محسوب نمی شود و به همین دلیل اکثر اشخاص از روش های ترمیم مو استفاده می نمایند .

چون روش های کاشت مو خواست های اشخاص را برطرف نمی نماید .

 

 

 

 

 

خوب ادامه